Opis projekta

Pitanje društvene kohezije nerazdvojivo je povezano s problemima integracije i diskriminacije, osobito prema rasi, regionalnoj, etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti, ali i svakoj drugoj kulturnoj različitosti. U ovom će se projektu istraživanja provoditi u dva glavna, no međusobno ispreplićuća, istraživačka smjera: a) kroz istraživanja integracije, inkluzije i diskriminacije, kako se u sportu očituju kroz navijače, članove klubova i same sportaše, te b) kroz istraživanja migranata, postmigracijskih procesa i njihova kontekstualiziranja uz sport. Istraživanje se načelno može smjestiti unutar socijalnih koncepata koji razmatraju različite modele povećanja društvene inkluzivnosti i integracije s ciljem promoviranja društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja, a sukladno Kevin T. Leichtu (2016). Put ka društvenoj inkluziji koncipiran je stadijima Gorana Therborna (2013). Kroz istraživanje navijača i klupskih članova, ali i migranata u sportu, njihov aktivizam, proteste, peticije, kampanje, radionice, svu javnu verbalnu i vizualnu ekspresiju te druge oblike djelovanja proučit će se njihova samopercepcija i osjećaj, kako na razini pojedinaca tako i skupine, diskriminiranosti i marginaliziranosti te kao onih kojima su ugrožena građanska i ljudska prava te kako klubovi djeluju na inkluziju i ekskluziju građana, odnosno kao oruđa društvene kohezije. Očekivani učinak projekta je doprinos modelima za povećanje inkluzije i umanjenje ekskluzije navijača i migranata putem sporta, odnosno sporta kao oruđa društvene kohezije. Istraživanje će biti zasnovano na različitim praksama kvalitativne i kvantitativne metodologije, posebno na diskurzivnoj analizi, sudioničkom promatranju, etnografskom bilježenju, slobodnim i strukturiranim intervjuima, analizama verbalne i vizualne ekspresije, ali i anketnom upitniku socijalne distance.