Publikacije

Br. Autori, naziv rada, naziv časopisa, broj, godište, stranice Godina objavljivanja
1 Marijeta Rajković Iveta, DRŽAVLJANSTVO VS. INTEGRACIJA: ISKUSTVA VISOKOOBRAZOVANIH HRVATA IZ VENEZUELE I ROMA NOGOMETAŠA, Studia ethnologica Croatica, 31, 2019, 157-186. 2019.
2 Tibor Komar i Goran-Pavel Šantek,  Der Stellenwert des Sports in Kroatien, Jahrbuch fuer Europaeische Ethnologie, 14, 2019, 229-248. 2019.
3 Andrej Ivan Nuredinović, Simboličko označavanje teritorija navijačkih skupina u Splitu i Zagrebu, Studia ethnologica Croatica, 31, 2019, 187-216. 2019.
4 Goran-Pavel Šantek, „Postoje zakoni jači od propisanih“. Prilog istraživanju borbe navijača Dinama za svoj klub i njezina društvena značenja, Studia ethnologica Croatica, 16 str. Prihvaćeno za objavu

 


 

Br. Autori, naziv rada, izdavač, stranice Godina objavljivanja
1. Goran-Pavel Šantek, Ivan Zečević, Andrej Ivan Nuredinović, Sport, diskriminacija i nasilje. Tri studije slučaja na primjeru navijačke skupine Bad Blue Boys, Ffpress, 196. U tisku
2. Rahela Jurković, Sport i migranti u Hrvatskoj: Kulturnoantropološka studija integracije, Ffpress, 80. U tisku