Projekt predstavljen u Plovdivu, Bugarska te u Solunu, Grčka

Dr. sc. Goran Pavel Šantek u sklopu svog boravka na na Sveučilištu u Plovdivu, 16. svibnja predstavio je projekt INTEGRA studentima i nastavnicima. Dr. sc. Tibor Komar 17. svibnja predstavio je projekt studentima i nastavnicima u sklopu svog boravka na University of Macedonia, Department of Balkan, Slavic and Oreintal studies u Solunu.