Dr. sc. Marijeta Rajković Iveta i Dr. sc. Rahela Jurković sudjelovale su na međunarodnoj konferenciji Understanding International Migration in the 21st Century: Conceptual and Methodological Approaches u Švedskoj

Dr. sc. Marijeta Rajković Iveta i Dr. sc. Rahela Jurković , od 26.-28. lipnja 2019. godine, sudjelovale su i usavršavale se na međunarodnoj konferenciji “Understanding International Migration in the 21st Century: Conceptual and Methodological Approaches”, koju je organizirala najveća europska mreža znanstvenika koji se bave migracijama i integracijom – “INTERNATIONAL MIGRATION, INTEGRATION AND SOCIAL COHESION”- u Malmöu.