Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji 20th International Sport Sciences Congress

Dr. sc. Tibor Komar i asistent Andrej Ivan Nuredinović sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji 20th International Sports Sciences Congress koja se održala od 28. studenog do 1. prosinca 2022. u Antalyi, Turskoj.