Poziv na Prvu međunarodnu konferenciju “Sport as a medium of social integration and participation”

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

Pozivamo Vas da nazočite Prvoj međunarodnoj konferenciji “Sport as a medium of social inclusion and participation” u organizaciji Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i HRZZ projekta Sport, diskriminacija i integracija. Sport kao medij društvene inkluzije i participacije.
Konferencija će se održati 29. i 30. rujna te 1. listopada 2022. u Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na poveznici možete vidjeti program konferencije sa sažecima izlaganja.
Radujemo se Vašem dolasku.
Srdačan pozdrav,
Organizacijski odbor konferencije

Andrej Ivan Nuredinović sudjelovao je na ESA-inoj konferenciji u Portsmouthu, Engleska

Asistent na projektu, Andrej Ivan Nuredinović, sudjelovao je na konferenciji “CULTURE(S) ON THE MARGINS” koja se održavala u Portsmouthu, Engleskoj od 31. kolovoza do 2. rujna 2022. godine, u organizaciji Europskog sociološkog društva (European Sociological Society), podružnice za kulturnu sociologiju. Na konferenciji je sudjelovao s radom “Valkyrie”- female ultras and their position inside a masculine subculture.