Objavljena knjiga “Sport, diskriminacija i nasilje. Tri studije slučaja na primjeru navijačke skupine Bad Blue Boys” autora Dr. sc. Gorana Pavela Šanteka, Ivana Zečevića i asistenta Andreja Ivana Nuredinovića

Sport, diskriminacija i nasilje. Tri studije slučaja na primjeru navijačke skupine Bad Blue Boys, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-PRESS, Zagreb 2020., 252 str.

Autori ovim djelom čitateljima žele približiti svijet navijača, odnosno omogućiti im uvid u dio razloga zbog kojih navijači na pojedine teme i situacije gledaju tako kako gledaju, pa im na taj način i omogućiti da ih bolje razumiju. Konkretno će se to pokušati napraviti kroz razmatranja pokušaja da se strože zakonski sankcionira njihovo ponašanje na nogometnim utakmicama i vezano uz njih, potom uloga i značenja uporabe nasilja spram drugih navijačkih skupina i u odnosu na teritorij koji se doživljava svojim, te naposljetku i njihova nastojanja da pravna i politička drćava te članska prava u punini profunkcioniraju u neprofitnoj udruzi građana, u koju je spletom okolnosti pretvoren najuspješniji hrvatski nogometni klub.