Dr. sc. Rahela Jurković održat će predavanje na javnoj tribini “Sport, migranti, izbjeglice – rezultati istraživanja i iskustva s terena”

U organizaciji Sekcije za sociologiju sporta u petak,  21.5.2021. u 10:00 putem MS Teamsa održat će se tribina pod naslovom “Sport, migranti, izbjeglice – rezultati istraživanja i iskustva s terena”. Na tribini će govoriti dr.sc. Rahela Jurković.

Tribini se možete priključiti putem linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aefc2dfb8d7be429cb6065ebbe193c17f%40thread.tacv2/1614886760997?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7803f58-1fb3-4804-9642-090f6f2cf281%22%2c%22Oid%22%3a%224af5ba23-184f-4ba2-aab8-09e4a1f39fe5%22%7d

Rahela Jurković, članica je Sekcije od njenog osnutka. Od 2015. istražuje izbjeglice i načine njihova integriranja u društvo. Fokus istraživačkog interesa joj je i kulturno nasljeđe i njegov suživot s lokalnom zajednicom. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirala je 2018. na temu: “Integracija osoba pod međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo”. Dobitnica je prestižne istraživačke stipendije iz UEFA Research Grant Programme te je uspješno provela projekt “Football and refugees: cultural anthropology of the Balkan corridor (2015-2019), u okviru kojeg je istraživala nogomet i izbjeglice u Bosni i Hercegovini, Grčkoj, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. 2021. izdala je knjigu “Integracija azilanata u hrvatsko društvo: kulturnoantropološka studija”.

Andrej Ivan Nuredinović, asistent na projektu, sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (2)”

Andrej Ivan Nuredinović, asistent na projektu, izlagao je na međunarodnoj konferenciji u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti koja se održala u Osijeku i Zagrebu 19., 20. i 21. svibnja 2021. godine.

Na konferenciji je sudjelovao s izlaganjima “Politički stavovi navijačkih scena zemalja članica Europske Unije (2015.-2017.)” te “Anti-immigration and Youth in the UK: the Example of Skinheads”.

Poziv na javnu tribinu Imigracija, integracija i nevladine organizacije

Pozivamo Vas na javnu tribinu “Imigracija, integracija i nevladine organizacije”  u organizaciji projekta: Sport, diskriminacija, integracija. Sport kao medij društvene inkluzije i participacije.

Tribina će se održati na digitalnoj konferencijskog platformi Zoom u utorak, 11. svibnja 2021. godine u 10:00 sati.

Pristupiti možete na poveznici:

Javna tribina “Imigracija, integracija i nevladine organizacije”

Meeting ID: 821 1597 6360

Passcode: 123321

Sudionice tribine:

 1. sc. Aleksandra Djurić-Milovanović, International Dialogue Centre (KAICIID), Austrija

 2. Sara Kekuš, Centar za mirovne studije, Hrvatska

 3. Nejra Kadić Meškić, Centar za kulturu dijaloga, Hrvatska

 Moderatorica: dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, izv. prof., Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu