Javna tribina “Dinamo – to smo mi”

Javna tribina “Dinamo – to smo mi” vezana uz aktivnosti na projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost Sport, diskriminacija i integracija. Sport kao medij društvene inkluzije i participacije održat će se u utorak, 26.3.2019. u 18.30 h, Dvorana I. Filozofskog fakulteta u Zagrebu.