Andrej Ivan Nuredinović održao predavanje na Sveučilištu u Lundu naslova “The Ultras Game”

Asistent na projektu, Andrej Ivan Nuredinović, boravio je u Švedskoj na Sveučilištu u Lundu radi znanstvene specijalizacije i usavršavanja. Tijekom svog boravka u Lundu, asistent je imao priliku upoznati i diskutirati sa svjetski poznatim stručnjacima u polju etnografskih istraživanja subkultura i devijantnih grupa. Pod vodstvom dr. sc. Erika Hannerza, asistent je kreirao operacionalizaciju svojih polustrukturiranih intervjua za daljnja istraživanja subkulturnog identiteta. Također, na javnom i otvorenom seminaru Kulturne kriminologije, asistent je održao predavanje pred zainsteresiranim građanima, studentima diplomskih i doktorskih studija nekoliko Sveučilišta te profesorima s Fakulteta za društvene znanosti Sveučilišta u Lundu.