Objavljen članak Andreja Ivana Nuredinovića i Dine Vukušića

U časopisu Socijalna ekologija izašao je članak pod naslovom “Navijačke poruke – segment vizualne ekspresije navijačke subkulture”. Članak je napisan u suautorstvu Andreja Ivana Nuredinovića i Dine Vukušića.

 

https://hrcak.srce.hr/272350